047/370 02 03 poplach@poplach.sk Zvolenská cesta 31, Lučenec

Fotovoltaické elektrárne sa stávajú bežnou súčasťou rodinných domov, chalúp alebo firiem. Moderné a správne nastavené fotovoltaické systémy sú najmä ekonomicky návratné zariadenia a zároveň prispievajú k znižovaniu emisií, čím pomáhajú k zelenšej a krajšej planéte Zem.

V dnešnej neľahkej dobe, keď ceny energii sú nestabilné a drvivá väčšina odborníkov predpovedá do budúcna nárast poplatkov za energie sa pri fotovoltaických systémov odhaduje návratnosť na 7 až 20 rokov. Veľkou výhodou pri fotovolatických systémoch je životnosť jednotlivých prvkov, ktoré výrobcovia udávajú na 10 až 20 rokov, pri poklese efektívnosti FV elektrárne do 20%.

Fotovoltaické elektrárne nám ponúkajú rôzne možnosti napájania jednej alebo 3 fáz:

ON-GRID

Cenovo najdostupnejší variant FV elektrárne, najmä z dôvodu že nepotrebujete vlastné batérie, ktoré sú najväčšou položkou pri OFF-GRID alebo Hybridných systémoch. Vyrobená elektrická energia sa ihneď spotrebuje, prebytky sa posielajú do distribučnej siete.

Pri tomto type zároveň môžete využívať aj službu virtuálnej batérie, ktorú už väčšina dodávateľov elektrickej energie poskytuje.

OFF-GRID (ostrovný systém)

Ostrovné fotovoltaické systémy sú ideálnym riešením do objektov, kde nie je možné napojenie sa na rozvodnú sieť. Svoje uplatnenie teda nájdu najmä na chalupách alebo miestach bez elektrickej prípojky. Elektrická energia, ktorá je vyrobená prostredníctvom panelov sa ukladá do vysokokapacitných batérií, čo Vám umožňuje využívať elektrinu aj v noci.

Hybridné systémy

Hybridné fotovoltaické elektrárne ukladajú prebytky vyrobenej elektrickej energie do fyzických VAŠICH batérii, distribučnej siete alebo do virtuálnej batérie. Veľkou výhodou je inteligentná regulácia ukladania prebytkov, čo má za následok rýchlejšiu návratnosť a najmä úplné využitie potenciálu FV panelov.

Zaoberáme sa dodávkou a inštaláciami fotovoltaických elektrární. Je pre nás samozrejmosťou klientovi správne navrhnúť systém, tak aby bol čo najefektívnejší a zároveň spĺňal všetky normy. Okrem toho radi pomôžeme aj pri komunikácii s dodávateľom energií, a zároveň vypracujeme projekt a revíziu. Máme zaškolených technikov, zodpovedných dodávateľov a najmä záujem a radosť z práce čo Vám zaručí úplne bezproblémovú a rýchlu inštaláciu Vašej novej fotovoltaickej elektrárne.

Viac o tom ako sme s FV systémami začínali si môžete prečítať tu.

e-shop