047/370 02 03 poplach@poplach.sk Zvolenská cesta 31, Lučenec

Služba VoIP kombinuje výhody pevnej linky a mobilnej siete. Možnosť zriadenia VoIP technológie je všade tam, kde sa dokážete pripojiť na internet.

Výhody služby:

  • Služba je aktivovaná do 24 hodín od zadania objednávky
  • Vždy je Vám účtovaný len pretelefonovaný čas
  • Vopred neplatíte za žiadny paušál ani kredit
  • K zmluve sa nesťahuje žiadna viazanosť
  • Službu je možné kedykoľvek vypovedať alebo prerušiť

Aktuálne cenníky k nahliadnutiu tu

VoIP pre firmy

Realizujeme aj inštalácie pre väčšie firmy, kde prostredníctvom LAN dokážeme sprostredkovať IP telefón do každej kancelárie alebo rôznych iných priestorov. Pre vytvorenie lokálnej firemnej telefónnej siete nie je nutné investovať do novej telefónnej ústredne. Takúto ústredňu je možné si prenajať ako „Virtuálnu pobočkovu ústredňu“. Virtuálna pobočkova ústredňa ma základnú funkcionalitu medzi ktoré patri volanie si na klapkové čísla, prepájanie prijatého hovoru medzi klapkami, rozdielne nastavenie pre pracovný a mimopracovný čas a taktiež prehratie zákazníckej hlášky keď nie je v dosahu.

e-shop