047/370 02 03 poplach@poplach.sk Zvolenská cesta 31, Lučenec

FOTOVOLTIKA | Ako funguje fotovoltika: Základný sprievodca pre začiatočníkov
FOTOVOLTIKA | Ako funguje fotovoltika: Základný sprievodca pre začiatočníkov

Fotovoltické panely fungujú na základe fotovoltaického efektu, ktorý je založený na vlastnosti polovodičových materiálov, najčastejšie kremíka. Keď slnečné svetlo dopadne na povrch solárnych článkov vo fotovoltických paneloch, energia fotónov vo svetle sa absorbuje polovodičovým materiálom. Tento proces vyvolá uvoľnenie elektrónov, čím vzniká elektrický prúd v polovodiči. Elektrické kontakty na paneli potom zhromažďujú tento prúd a smerujú ho do systému.

Komponenty fotovoltického systému

 • Fotovoltické panely: Panel je základným prvkom, ktorý sa skladá z množstva solárnych článkov usporiadaných do série alebo paralelne. Ich celková výkonnosť je závislá od množstva svetla, ktoré dokážu absorbovať a previesť na elektrickú energiu.
 • Invertor (Menič): Keď fotovoltické panely produkujú jednosmerný prúd (DC), invertor ho transformuje na striedavý prúd (AC), ktorý je potrebný na prevádzku elektrických zariadení v domácnostiach a podnikoch.
 • Batérie: Niektoré systémy fotovoltických panelov zahŕňajú batérie na ukladanie nadbytočnej energie produkovanej počas dňa, aby mohla byť využitá v noci alebo počas oblačných dní. Tento krok zvyšuje energetickú nezávislosť systému.
 • Montážne systémy: Sú potrebné na bezpečnú inštaláciu fotovoltických panelov na strechy alebo iné povrchy. Tieto systémy zahŕňajú držiaky, ktoré podporujú panely a zaisťujú ich optimálnu orientáciu a sklon na zvýšenie výkonu.
 • Káble a konektory: Slúžia na prepojenie jednotlivých komponentov systému. Musia byť navrhnuté tak, aby odolali poveternostným podmienkam a minimalizovali straty energie.

Výhody fotovoltiky

 • Energetická nezávislosť: Systémy fotovoltiky umožňujú domácnostiam a podnikom znížiť alebo úplne eliminovať potrebu externých dodávateľov elektrickej energie.
 • Ekologickosť: Fotovoltika produkuje čistú energiu bez emisií skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
 • Finančné úspory: Aj keď inicializácia systému môže byť investíciou, dlhodobé náklady na elektrickú energiu sa výrazne znížia, čím sa fotovoltické systémy stávajú ekonomicky výhodným riešením.

Inštalácia a údržba

 • Plánovanie: Pred inštaláciou je dôležité vyhodnotiť vhodnosť miesta na základe orientácie, sklonu strechy a potenciálneho tieňovania, čo ovplyvňuje výkon systému.
 • Inštalácia: Profesionálna montáž je kľúčová pre optimálny výkon a dlhú životnosť systému. To zahŕňa správnu inštaláciu panelov, invertora, batérií a montážnych systémov.
 • Údržba: Pravidelné čistenie fotovoltických panelov je nevyhnutné pre zachovanie ich účinnosti. Systém tiež vyžaduje periodickú kontrolu a údržbu, aby sa zabezpečila dlhá životnosť a optimálny výkon.

Fotovoltika je perspektívna technológia, ktorá nielenže ponúka energetickú nezávislosť a finančné úspory, ale tiež výrazne prispieva k ochrane životného prostredia. Investícia do fotovoltického systému vyžaduje primerané plánovanie, profesionálnu inštaláciu a pravidelnú údržbu, čo však môže dlhodobo priniesť významné výhody pre jednotlivcov aj spoločnosti.

Viac o fotovoltike sa dočítate na tomto odkaze.

Späť na zoznam

Fotografie a obrázky v tomto článku sú použité z digitálne banky obrázkov canva.com

e-shop