047/370 02 03 poplach@poplach.sk Zvolenská cesta 31, Lučenec

FOTOVOLTIKA | Hybridné, On-grid a Off-grid fotovoltické systémy: Rozdiely a výhody
FOTOVOLTIKA | Hybridné, On-grid a Off-grid fotovoltické systémy: Rozdiely a výhody

On-grid systém je pripojený k verejnej distribučnej sieti. Tento typ solárneho systému využíva fotovoltické panely na produkciu elektriny, ktorá je spotrebovaná priamo v dome alebo podniku. Ak je vyrobená nadbytočná energia, tá sa dodáva späť do distribučnej siete. Medzi výhody tohto systému patria finančné výhody, pretože majitelia predanú nadbytočnú energiu predávať, čo môže výrazne znížiť náklady na elektrickú energiu. Systém je spoľahlivý, pretože v prípade nedostatku slnečnej energie môžete stále ťažiť z elektrickej siete. Inštalácia a údržba sú jednoduchšie, pretože nie sú potrebné batérie na ukladanie nadbytočnej energie. Nevýhodou je závislosť na elektrickej sieti, pretože v prípade výpadku elektriny systém nebude fungovať, aj keď slnko svieti.

Off-grid systém je úplne nezávislý na verejnej elektrickej sieti. Tieto systémy využívajú fotovoltické panely na produkciu energie, ktorá je potom ukladaná do batérií na neskoršie použitie. Výhodou je úplná nezávislosť, čo je ideálne pre odľahlé lokality alebo miesta, kde nie je k dispozícii verejná elektrická sieť. Flexibilita umiestnenia umožňuje inštaláciu v oblastiach, kde nie je možné pripojiť sa k elektrickej sieti. Nevýhodou sú vyššie náklady, pretože batérie a systémy riadenia energie sú drahšie a vyžadujú pravidelnú údržbu. Ďalšou nevýhodou je obmedzená kapacita, keďže kapacita batérií môže obmedziť množstvo energie, ktoré je možné uchovať.

Hybridné systémy kombinujú prvky on-grid a off-grid systémov. Tieto systémy sú pripojené k verejnej sieti, ale majú aj možnosť ukladať nadbytočnú energiu do batérií pre neskoršie použitie. Výhodou je flexibilita, pretože majitelia môžu využívať výhody on-grid systému, ale majú aj záložný zdroj v prípade výpadku elektriny. Optimalizácia spotreby umožňuje optimalizovať spotrebu energie a minimalizovať náklady. Nevýhodou je komplexnejšia inštalácia, ktorá vyžaduje špecializované plánovanie a inštaláciu, aby sa zabezpečila správna integrácia oboch systémov. Tieto systémy sú zvyčajne drahšie ako jednoduché on-grid systémy kvôli potrebe batérií a riadiacich systémov.

Pri rozhodovaní o fotovoltickej elektrárni je dôležité zvážiť vaše individuálne potreby, ako aj miestne podmienky. On-grid systémy sú ideálne pre tých, ktorí chcú využívať solárnu energiu a zároveň mať prístup k stabilnej elektrickej sieti. Off-grid systémy sú vhodné pre miesta bez prístupu k elektrickej sieti, zatiaľ čo hybridné systémy poskytujú flexibilitu a záložný zdroj energie. Nezávisle na vašom výbere, solárne systémy ponúkajú ekologické a dlhodobo výhodné riešenie pre výrobu elektrickej energie. Ak sa chystáte do sveta solárnych systémov, neváhajte nás kontaktovať aby sme spoločne navrhli riešenie pre vaše potreby a požiadavky.

Späť na zoznam

Fotografie a obrázky v tomto článku sú použité z digitálne banky obrázkov canva.com

e-shop